-------Advertisement----------

4 วิธีขอพรเทพทันใจให้ได้ผลทันใจ มหาเทพบันดาลโชค

-------Advertisement----------
4 วิธีขอพรเทพทันใจให้ได้ผลทันใจ

นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ อธิษฐานอะไรมักสัมฤทธิ์ผล
สามารถขออะไรก็ได้จริงหรือ ?

1.สิ่งที่ขอควรเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีคุณธรรม เช่น ขอให้สุขภาพแข็งแรง, ขอให้ครอบครัวรักใคร่กัน, ขอให้หายป่วย

2.สิ่งที่ขอต้องเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน คำขอที่เป็นบาป
3.ผู้ขอต้องมีจิตศรัทธาแน่วแน่และตั้งมั่นในคำอธิษฐาน จึงจะทำให้คำอธิษฐานมีพลังที่แกร่งกล้า
4.ควรประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
โชคลาภและสิ่งดีๆจะเกิดกับผู้ที่ประพฤติตนดีงามอยู่ในศีลธรรมเท่านั้นและที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากิน สิ่งศักสิทธิ์จึงจะดลบันดาลพให้คำอธิษฐานของท่านเป็นจริงขึ้นมาได้

ขอขอบคุณ : เทพทันใจ.com
-------Advertisement----------
loading...