-------Advertisement----------

รีบแก้ด่วนเลย!! 5 ตำแหน่งผิดๆ ที่ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะทำให้ชีวิตไม่มีความเจริญ ???

-------Advertisement----------
เชื่อว่าหลายคนต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชากันในบ้านอยู่แล้วแต่รู้กันไหมว่า? จุดไหนที่ไม่ควรวาง เพราะจะทำให้บ้านไม่สงบสุข วันนี้ทางทีมงาน kaazip.com จะไขข้อสงสัยให้เลยครับ มาดูกันเลย

1. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงผนังห้องน้ำ ตามหลักเบญจธาตุ (5 ธาตุ) สิ่งศักดิ์แทนความหมายของธาตุไฟ ส่วนห้องน้ำ ห้องส้วม คือ ธาตุน้ำ ธรรมชาติน้ำจะดับไฟ ถือเป็นธาตุที่กระทบหรือพิฆาตกัน นั่นคือ เหตุผลที่ห้ามเอาไว้
2. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือขอบประตู เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ในจุดที่ไม่มั่งคั่ง กระแสที่วิ่งลอดไปมาก่อให้เกิดความวุ่นวายนั่นเอง
3. เหนือสิ่งศักดิ์ห้ามมีคายทับ เพราะคานจะกดทับองค์ทำให้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกกดเอาไว้เช่นกัน ไม่สามารถช่วยได้อย่งเต็มที่
4. เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามเป็นห้องน้ำหรือเตียงนอน ถือว่าไม่แสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
5. ห้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางพิงเสาที่ลอย เสาลอยแสดงถึงความไม่มั่นคง การเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวางในสิ่งที่ไม่มั่นคง ย่อมส่งผลเสียมากกว่าผลดี 
เชื่อกันว่าตำแหน่งที่วางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับคนที่มีความเชื่อส่วนตัวแล้ว!! ดังนั้นควรศึกษาให้ดีก่อน จะได้ส่งเสริมให้การงานดีค้าขายคล่องอีกด้วยครับ


ขอขอบคุณ : kaazip.com
ที่มา…http://www.naarn.com/5325/
-------Advertisement----------
loading...