-------Advertisement----------

ปตท. ขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 60 สต. - ดีเซลอีก 50 สต.

-------Advertisement----------
 ปตท. ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 60 สต. ดีเซลอีก 50 สต. แตะ 25.09 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ (23 มิถุนายน)          วันที่ 22 มิถุนายน 2559 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 คงเดิม และปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 50 สตางค์/ลิตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เวลา 05.00 น. ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการน้ำมันของ ปตท.ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งไม่รวมภาษีท้องที่ในวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

          - เบนซิน ออกเทน 95 อยู่ที่ 31.96 บาท/ลิตร

          - แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 25.00 บาท/ลิตร

          - แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 24.58 บาท/ลิตร

          - E20 อยู่ที่ 22.44 บาท/ลิตร

          - E85 อยู่ที่ 18.39 บาท/ลิตร

          - ดีเซล อยู่ที่ 25.09 บาท/ลิตร 


ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN
-------Advertisement----------
loading...