-------Advertisement----------

การไหว้แม่ย่านางรถและคำถวายของไหว้แม่ย่านางรถ ใครมีรถลองอ่าน

-------Advertisement----------
ไหว้แม่ย่านางรถ ต้องจุดธูป 9 ดอก
และ ผลไม้  5 อย่าง
– โดยเอากล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี
– และผลไม้อย่างอื่นๆอีก 4 อย่าง
ต้องมี ข้าว  1 ถ้วย
และ น้ำ  1 แก้ว
ที่ขาดไม่ได้ คือ หมาก ,พูล,ยาเส้นสีฟัน  3 คำ
สุดท้ายใช้ ยาสูบ 3 มวน


จัดโต๊ะที่หน้ารถ  สตาร์ทเครื่องยนต์ บีบแตร 3 ที จุดธูป 9 ดอกบอกถวายเฉพาะแม่ย่านางรถอย่างเดียวเท่านั้น
คาถาไหว้แม่ย่านางรถ
นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา สัมพุทธัสสะ…ว่า 3 จบ
สุทินนัง  วัตถุทานัง    อาสะวะ  ขะยาวะหัง  โหตุ
ทุติยัมปิ สุทินนัง  วัตถุทานัง    อาสะวะ  ขะยาวะหัง  โหตุ
ตะ ติยัม สุทินนัง  วัตถุทานัง    อาสะวะ  ขะยาวะหัง  โหตุ….

คำแปล
ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ  ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ  สาธุ…ตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆมีโชค ร่ำรวย ทำมาค้าขายให้เงินไหลกอง ทองไหลมา จงเกิดมีแก่เรา  และรอประมาณ 20 นาที แล้วจุดยาสูบ 3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรอประมาณ 3  นาที
ลาของไหว้แม่ย่านางรถนะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา สัมพุทธัสสะ….ว่า 3 จบ
พุทธังลา  ธัมมังลา  สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษเลยนะ เสสัง มังคะลา ยาจามะ


ขอขอบคุณ : http://jeedna.com/
-------Advertisement----------
loading...